למשאיות של TOYOTA קוראים HINO למשאיות של טויוטה קוראים למשאיות של טויוטה קוראים הינו

תנאי התקשרות

מרכז שירות HINO

HINO מקפידה על סטנדרטים גבוהים של שירות ללקוחותיה, וכפועל יוצא מכך, הוגדרו אמות מידה ותנאי התקשרות בה חייבת סוכנות לעמוד כדי להיות סוכנות משנה מורשה של HINO.

תנאים ואמות מידה אלו מטרתם להבטיח ללקוחות HINO את השירות המהיר, היעיל והמקצועי ביותר עבור הHINO שלהם.